Privasi Polisi

1. Pengenalan

Terima kasih kerana melawat iLancee dan, jika berkenaan, memilih untuk menggunakan Perkhidmatan kami. Kami cuba menjadikan Dasar Privasi kami mudah difahami supaya anda dimaklumkan tentang cara kami menggunakan maklumat anda. Dasar Privasi ini, seperti Syarat Perkhidmatan kami, adalah bahagian penting dalam menggunakan Perkhidmatan kami; Oleh itu, anda mesti bersetuju sepenuhnya dengan Dasar Privasi kami untuk menggunakan Laman atau Perkhidmatan kami. Sekiranya anda berusia di bawah 18 tahun, sila berhenti menggunakan Perkhidmatan kami dengan segera.

2. Maklumat yang Dikumpul

Mengenalpasti Maklumat yang Dihantar oleh Anda

Anda tidak akan dikehendaki mengemukakan apa-apa maklumat semasa melawat Laman kami. Apabila membuat akaun, kami boleh mengumpul nama, e-mel, alamat dan negara asal anda. Apabila membeli Lisensi Tema iLancee anda perlu menghantar maklumat kepada pemproses pembayaran pihak ketiga kami – PayPal. Kami tidak akan mengumpulkan sebarang maklumat pembayaran anda, maklumat ini akan dikumpul dan disimpan oleh pemproses pihak ketiga kami semata-mata.

Maklumat yang tidak mengenal pasti

Apabila anda melawat Laman kami, kami mungkin mengumpul maklumat yang tidak mengenal pasti daripada anda, seperti alamat IP anda, interaksi dengan Laman dan Perkhidmatan, merujuk URL, penyemak imbas, sistem operasi, maklumat kuki, penggunaan, data yang dipindahkan dan Penyedia Perkhidmatan Internet. Tanpa sepina, pematuhan secara sukarela di pihak Pembekal Perkhidmatan Internet anda, atau rekod tambahan dari pihak ketiga seperti pembekal wayarles anda, maklumat ini sahaja tidak boleh digunakan untuk mengenal pasti anda.

4. Penggunaan Maklumat Anda

Kami tidak akan menjual, memindahkan atau memberikan maklumat anda kepada pihak ketiga tanpa izin anda. Walau bagaimanapun, anda bersetuju bahawa kami boleh menggunakan maklumat anda:

  • Untuk meningkatkan atau meningkatkan pengalaman pengguna kami.
  • Untuk menyediakan Perkhidmatan kami kepada anda.
  • Untuk menghubungi anda dan menjawab pertanyaan.
  • Untuk memproses transaksi.
  • Untuk mendaftarkan akaun dan menggunakan Perkhidmatan kami.

Di samping itu, kami boleh memberikan maklumat anda kepada penguatkuasa undang-undang jika kami dipaksa oleh perintah mahkamah, jika terdapat pelanggaran undang-undang AS, undang-undang EU atau jika melanggar Syarat Perkhidmatan atau Dasar Privasi telah berlaku.

5. Mengakses, Mengedit, dan Mengalihkan Maklumat Anda

Selepas membuat akaun, anda mungkin dapat mengedit dan / atau menghapus maklumat yang dikemukakan dengan menghubungi sokongan. Bagaimanapun, anda tidak dapat memilih amalan pengumpulan data kami. Jika anda ingin maklumat anda dikeluarkan dari pangkalan data kami, sila hubungi kami. Kami biasanya akan berusaha untuk memadamkan maklumat pengguna pangkalan data kami secara berkala, tetapi kami tidak dapat menjamin bahawa maklumat anda telah atau akan dihapuskan segera. Walaupun beberapa perubahan mungkin berlaku dengan segera, maklumat masih boleh disimpan dalam cache pelayar web. Kami tidak bertanggungjawab untuk maklumat yang disimpan dalam cache anda, atau dalam peranti lain yang boleh menyimpan maklumat, dan menafikan semua liabiliti tersebut.

6. Cookies

Kami menggunakan kuki untuk menyimpan pilihan anda dan mengingati troli membeli-belah anda. Atas sebab ini, anda mesti mempunyai kuki yang dibolehkan dalam penyemak imbas anda untuk menggunakan Tapak dan Perkhidmatan kami. Di samping itu, beberapa atau semua kuki kami boleh diakses oleh pihak ketiga.

7. Akses Pihak Ketiga ke Maklumat Anda

Walaupun anda memasuki Perjanjian dengan iLancee untuk mendedahkan maklumat anda kepada kami, kami menggunakan individu dan organisasi pihak ketiga untuk membantu kami, termasuk kontraktor, tuan rumah web, dan lain-lain. Sepanjang penyediaan Perkhidmatan kami kepada anda, kami boleh mewakilkan kuasa kami untuk mengumpulkan, mengakses, menggunakan, dan menyebarkan maklumat anda. Sebagai contoh, apabila anda menghantar borang dengan maklumat yang dapat mengenal pasti diri kepada kami, maklumat tersebut akan disebarkan atau dikemukakan melalui Perkhidmatan kami ke agensi penguatkuasaan undang-undang tempatan anda. Oleh itu adalah perlu bahawa anda memberi pihak ketiga yang boleh kami gunakan dalam perniagaan kami hak sama yang anda mampu kami di bawah Dasar Privasi ini. Atas sebab ini, anda dengan ini bersetuju bahawa untuk setiap kebenaran yang anda berikan kepada kami dalam Dasar Privasi ini, anda juga memberi kepada mana-mana pihak ketiga bahawa kami boleh mengupah, mengikat, atau mengekalkan perkhidmatan untuk tujuan operasi, penyelenggaraan, pembaikan , atau sebaliknya memperbaiki atau memelihara laman web atau fail atau sistem asasnya. Anda bersetuju untuk tidak bertanggungjawab atas tindakan mana-mana pihak ketiga ini, walaupun kami biasanya akan dipertanggungjawabkan untuk tindakan mereka, dan anda mesti mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka secara langsung sekiranya mereka melakukan sebarang tort atau salah laku yang boleh dilakukan anda. Berikut adalah senarai tidak lengkap dari entiti lain yang boleh kami simpan, kongsi, atau pindahkan maklumat anda dengan: PayPal.

8. Penguatkuasaan Undang-undang

Anda bersetuju bahawa kami boleh mendedahkan maklumat anda kepada pihak berkuasa jika dipaksa oleh perintah mahkamah. Di samping itu, anda bersetuju bahawa kami boleh mendedahkan maklumat anda jika kami secara munasabah percaya bahawa anda telah melanggar undang-undang Amerika Syarikat atau syarat Syarat Perkhidmatan atau Dasar Privasi atau jika kami percaya bahawa pihak ketiga berisiko merugikan tubuh. Sekiranya kami menerima sepina yang mempengaruhi privasi anda, kami mungkin memilih untuk memaklumkan anda untuk memberi anda peluang untuk memfailkan usul untuk membatalkan sepina, atau kami mungkin cuba membantutkan diri, tetapi kami tidak bertanggungjawab untuk melakukan sama ada. Kami juga boleh melaporkan anda secara proaktif dan melepaskan maklumat anda tanpa menerima apa-apa permintaan kepada pihak ketiga di mana kami percaya bahawa adalah wajar untuk berbuat demikian atas alasan undang-undang, seperti contoh di mana kami percaya penerbitan anda melanggar mana-mana undang-undang Amerika Syarikat atau mana-mana negara lain mempunyai bidang kuasa ke atas kami, Tapak, Perkhidmatan, atau Syarat Perkhidmatan kami. Anda melepaskan kami dari apa-apa kerosakan yang mungkin timbul atau berkaitan dengan pembebasan maklumat anda kepada permintaan dari agensi penguatkuasa undang-undang atau litigasi peribadi. Kami boleh melepaskan maklumat anda di bawah syarat-syarat yang disenaraikan dalam perenggan ini sama ada kepada individu atau entiti dan kepada mana-mana pihak berkuasa negeri atau Persekutuan di Amerika Syarikat, atau di tempat lain.

9. Komunikasi Komersial dan Bukan Komersial

Dengan memberi maklumat kepada Tapak yang membentuk asas komunikasi dengan anda, seperti maklumat hubungan, anda mengetepikan semua hak untuk memfailkan aduan mengenai email yang tidak diminta daripada kami, kerana anda telah bersetuju dengan komunikasi tersebut dengan memberikan maklumat anda kepada kami. Walau bagaimanapun, anda boleh berhenti melanggan komunikasi tertentu dengan memberitahu iLancee bahawa anda tidak lagi ingin menerima permintaan atau maklumat dan kami akan berusaha untuk membuang anda dari pangkalan data kami di mana anda mempunyai hak untuk meminta ini di bawah Perjanjian, Dasar Privasi, atau undang-undang yang berkenaan, atau di mana kami secara sukarela membuat keputusan untuk memberikan permintaan.

10. Pihak Ketiga

iLancee boleh menghantar pautan ke laman web pihak ketiga di Laman atau Perkhidmatan kami, yang mungkin termasuk maklumat yang kami tidak mempunyai kawalan. Apabila mengakses tapak pihak ketiga melalui Laman atau Perkhidmatan kami, anda mengakui bahawa anda mengetahui bahawa laman web pihak ketiga ini tidak diskrining untuk masalah privasi atau keselamatan oleh kami, dan anda melepaskan kami dari sebarang liabiliti untuk menjalankan laman web pihak ketiga ini.

Sila sedar bahawa Dasar Privasi ini, dan sebarang dasar lain yang ada, sebagai tambahan kepada sebarang pindaan, tidak mewujudkan hak yang boleh dikuatkuasakan oleh pihak ketiga. iLancee tidak bertanggungjawab terhadap maklumat yang dikumpulkan atau digunakan oleh mana-mana pengiklan atau laman web pihak ketiga. Anda mesti menyemak Syarat Perkhidmatan dan Privasi mereka untuk memahami bagaimana amalan pengumpulan maklumat mereka berfungsi.

11. Langkah Keselamatan

Kami menggunakan Sijil SSL dan pengimbasan kelemahan untuk meningkatkan keselamatan Laman dan Perkhidmatan kami. Walau bagaimanapun, kami tidak memberi sebarang jaminan mengenai keselamatan atau privasi maklumat anda. Kami berminat untuk memastikan laman web kami selamat, tetapi kami mengesyorkan agar anda menggunakan perisian anti-virus, pemeriksaan kredit rutin, firewall, dan langkah berjaga-jaga lain untuk melindungi diri anda dari ancaman keselamatan dan privasi.

12. Pematuhan Umur

Kami berhasrat untuk sepenuhnya mematuhi COPPA dan undang-undang antarabangsa yang menghormati privasi kanak-kanak. Oleh itu, kami tidak mengumpul atau memproses apa-apa maklumat untuk mana-mana orang di bawah umur 18 tahun. Sekiranya anda berusia di bawah 18 tahun dan menggunakan Laman atau Perkhidmatan kami, sila berhenti dengan serta-merta dan tidak mengemukakan sebarang maklumat kepada kami.

13. Pemindahan Antarabangsa

Maklumat anda mungkin dipindahkan ke – dan dikekalkan pada komputer yang terletak di luar negara, wilayah, negara atau bidang kuasa kerajaan yang mana undang-undang privasi mungkin tidak dilindungi seperti yang berada di bidang kuasa anda. Kami boleh memindahkan maklumat peribadi ke Amerika Syarikat atau di tempat lain dan memprosesnya di sana. Persetujuan anda terhadap Dasar Privasi ini diikuti dengan penyerahan maklumat anda mewakili persetujuan anda untuk pemindahan itu.

14. Pindaan

Seperti Syarat Perkhidmatan kami, kami boleh meminda Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa. Apabila kami meminda Dasar Privasi ini, kami akan meletakkan nota di Laman kami atau kami boleh menghubungi anda. Anda mesti bersetuju dengan pindaan itu sebagai syarat penggunaan berterusan kami di Laman dan Perkhidmatan kami. Sekiranya anda tidak bersetuju, anda mesti berhenti menggunakan Laman dan Perkhidmatan kami serta memberitahu kami tentang keengganan anda untuk bersetuju dengan menghantar e-mel kepada support@ilancee.com.